Delapan Do'a dan Dzikir Harian Penghapus Dosa dan Kesalahan Meski Semisal Buih di Lautan

Delapan Doa dan Dzikir Penghapus Dosa dan Kesalahan
Dzikir dan Doa Penghapus Dosa

🌺 Kumpulan Hadits Shohih | 8 Amalan Harian Penghapus Dosa 🌺

👈🏽 Berikut ini adalah beberapa amalan ibadah harian yang mudah, fadhilahnya untuk menghapus dosa dan kesalahan, semua ini adalah fadhilah dan taufiq dari Allah azza wajalla terhadap hamba hamba-Nya dengan menolongnya agar mudah mengerjakan amalan ibadah tersebut.

1. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda:

(( ما على الأرضِ أحدٌ يقولُ : ( لا إلهَ إلَّا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ ) ، إلَّا كُفِّرَتْ عنه خطاياه ، ولو كانَتْ مثلَ زبدِ البحرِ ))
Tidaklah seorangpun di muka bumi ini yang membaca :
( لا إلهَ إلَّا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ )
laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar, walaa haula walaa quwwata illa billaah
Tiada tuhan yang berhaq disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar serta tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah
Kecuali digugurkan dosa dan kesalahannya, meskipun semisal buih di lautan

👈🏽 Dinyatakan "Hasan" oleh Al Albani
📚 Shohih al Jami' no. (5636)
📚 Shohih at Targhib no. (1569)

2. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda:

(( من سبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثينَ وحمدَ اللَّهَ ثلاثًا وثلاثينَ وكبَّرَ اللَّهَ ثلاثًا وثلاثينَ فتلكَ تسعةٌ وتسعونَ وقالَ تمامَ المائةِ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ غُفِرت خطاياهُ وإن كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ ))
Barangsiapa yang membaca tasbih (subhaanallaah) setelah selesai sholat sebanyak 33 kali, dan tahmid (alhamdulillaah) sebanyak 33 kali serta takbir (allaahu akbar) sebanyak 33 kali, jadi totalnya 99, lalu dia membaca pelengkapnya hingga berjumlah 100 :
لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ
Laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lah lahul mulku walahul hamdu wa huwa alaa kulli syai'in qodiir
Tiada tuhan yang berhaq disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan miliknya segala pujian, serta dia Maha Kuasa atas segala sesuatu
Niscaya diberikan ampunan terhadap dosa dan kesalahannya, meskipun semisal buih di lautan

📚 Shohih Muslim no. (597)

3. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda:

من قال : (( سبحان اللهِ وبحمدِه ، في يومٍ ، مائةَ مرةٍ ، حُطَّتْ خطاياه . ولو كانتْ مثلَ زبدِ البحرِ ))
Barangsiapa yang mengucapkan :
سبحان اللهِ وبحمدِه
Subhaanallaahi wabihamdih
Maha Suci Allah, dengan segala pujian-Nya
Dalam sehari, sebanyak 100 kali, maka dosa dan kesalahannya akan dihapuskan, meski semisal buih di lautan.

📚 Shohih Muslim no. (2691)

4. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda:

مَنْ أكلَ طعامًا فقالَ : (( الحمدُ للهِ الَّذي أطعَمَنِي هذا ورزَقنِيه مِنْ غيرِ حَولٍ مِنِّي
ولاقوةٍ
) ؛ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ مِن ذنبِه ،،،، ))
Barangsiapa yang telah memakan makanan, lalu membaca:
الحمدُ للهِ الَّذي أطعَمَنِي هذا ورزَقنِيه مِنْ غيرِ حَولٍ مِنِّي ولاقوةٍ
Alhamdu lillaahil ladzii ath'amanii hadzaa warazaqaniihi min gayri haulin minnii walaa quwwah
Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan makan dan rezki ini kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku
Maka akan diampuni dosa dan kesalahannya yang telah lalu.

👈🏽 Dinyatakan "hasan ligayrih" oleh Al Albani
📚 Shohih at Targhib no. (2042)
📚 Shohih al Jami' no. (6086)

5. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda:

ومَنْ لَبسَ ثوبًا فقالَ : (( الحمدُ للهِ الَّذي كَسَانِي هذا ورزقنِيِه مِن غيرِ حولٍ منِّي ولا قوَّةٍ ؛ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ ،،،، ))
Dan barangsiapa yang memakai pakaian lalu membaca:
الحمدُ للهِ الَّذي كَسَانِي هذا ورزقنِيِه مِن غيرِ حولٍ منِّي ولا قوَّةٍ
Alhamdu lillaahil ladzii kasaanii hadzaa warazaqaniihi min gayri haulin minnii walaa quwwah
Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memakaikan pakaian dan rezki ini kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku
Maka akan diampuni dosa dan kesalahannya yang telah lalu.

▪️ Di dalam -riwayat yang lain- di Shohih al Jami' :

(( غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ ومَا تأخَرَّ ))
Diampuni dosa dan kesalahannya yang telah berlalu dan yang akan datang

👈🏽 Dinyatakan "hasan ligayrih" oleh al Albani
📚 Shohih at Targhib no. (2042)
📚 Shohih al Jami' no. (6086)

6. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda:

(( مَن قال حِينَ يأْوِي إلى فِراشِه : ( لا إِلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شرِيكَ لهُ ، له المُلْكُ ، و له الحمدُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، لاحَوْلَ ولا قُوةَ إلا باللهِ العلىِّ العظيمِ ، سُبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ ، ولاإلهَ إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ) غُفِرَتْ له ذنوبُه أوخطايَاهُ " شَكَّ مِسْعرٌ " وإنْ كانت مِثلَ زَبَدِ البحرِ ))
Barangsiapa yang membaca saat tidur di pembaringannya:
( لا إِلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شرِيكَ لهُ، له المُلْكُ، و له الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لاحَوْلَ ولا قُوةَ إلا باللهِ العلىِّ العظيمِ، سُبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ، ولاإلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ )
Laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa alaa kulli syai'in qadiir, laa haula walaa quwwata illaa billaahil aliyyil adzhiim, subhaanallaah walhamdulillaah walaa ilaaha illallaah, wallaahu akbar.
Tiada tuhan yang berhaq disembah selain Allah, satu-satuNya, tidak ada sekutu baginya, milikNya segala kerajaan dan segala pujian, dan dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan tiada tuhan yang berhaq disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar.
Maka akan diberikan ampunan baginya terhadap dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya (Mis'ar ragu) meski semisal buih di lautan.

👈🏽 Dinyatakan shohih oleh Al Albani
📚 Shohih at Targhib no. (607)
📚 As Silsilah Ash Shohihah no. (3414)
👈🏽 Beliau berkata : Rijal -Periwayat hadits-nya tsiqah -terpercaya-, mereka adalah Rijal -Periwayat hadits- Imam Muslim.

7. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda:

مَن قال حينَ يَسْمَعُ المؤذنَ : (( أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له وأن محمدًا عبدُه ورسولُه ، رَضِيتُ باللهِ ربًّا، وبمحمدٍ رسولًا، وبالإسلامِ دِينًا ؛ غُفِرَ له ذنبُه ))
Barangsiapa membaca saat mendengar muadzdzin:
أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له وأن محمدًا عبدُه ورسولُه ، رَضِيتُ باللهِ ربًّا، وبمحمدٍ رسولًا، وبالإسلامِ دِينًا
Asy-hadu allaa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lah wa anna Muhammadan abduhuu warasuuluh, radhiitu billaahi rabban wabi Muhammadin rasuulan, wabil Islaami diinan
Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhaq disembah selain Allah, satu-satuNya, tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Muhammad sebagai Nabiku dan Islam sebagai agamaku.
Nisacaya dosanya akan diampuni.

📚 Shohih Muslim no. (386)

8. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda:

مَن قال : (( أسْتغفِرُ اللهَ الذي لا إلَه إلا هوالحَيُّ القَيُّومُ وأتُوبُ إِليْهِ يَقولُها ثلاثًا ؛ غُفِرَ لهُ وإنْ كان فَرَّ من الزَّحْفِ ))
Barangsiapa yang membaca:
أسْتغفِرُ اللهَ الذي لا إلَه إلا هوالحَيُّ القَيُّومُ وأتُوبُ إِليْهِ
Astagh-firullaahalladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaihi
Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), dan aku bertaubat kepada-Nya.
Dia membacanya sebanyak tiga kali; niscaya akan diberikan ampunan terhadapnya meski pernah lari dari serangan musuh.

👈🏽 Dinyatakan shohih oleh al Albani
📚 Shohih at Targhib no. (1623)

—------------------------------

#Doa_dan_Dzikir_harian
#delapan_amalan_ringan
#penghapus_dosa_kesalahan
#meski_semisal_buih_lautan
#hafalkan_dan_amalkan

📌 Semoga Allah memberikan kebaikan kepada yang membaca dan membantu untuk menyebarkan ☝️

→ⓙ←→ⓞ←→ⓘ←→ⓝ←

📣 Channel Telegram
@assunnahselayar
https://t.me/assunnahselayar

"Maka berbicaralah kamu berdua (Musa & Harun Alaihimassalam) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang LEMAH LEMBUT, mudah-mudahan ia ingat atau takut" [TQS. Thoha (20):44]