Kajian Kitab "Nubdzah Fil Aqidah"


Belajar membaca tulisan arab atau secara khusus kitab gundul cukup mudah apabila disertai dengan keikhlasan dan keuletan untuk terus berusaha melatih diri serta senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wata'ala agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat.

Berdasarkan hal tersebut, maka diadakanlah latihan membaca kitab gundul tersebut dengan menggunakan kitab "Nubdzah Fil Aqidah, karya Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsaimin", yang bertempat di Masjid Jabal Rahmah Bontopanappasa, setiap hari ahad sore, setelah sholat Ashar.

Diharapkan kepada seluruh peserta untuk membawa kitab tersebut namun sebelum pelajaran dimulai hendaknya telah dipersiapkan dan dibaca di rumah masing-masing.

Bagi yang sekedar ingin mendengarkan dan mengambil manfaat dari isi kandungan kitab tersebut juga tetap boleh hadir bahkan dianjurkan.

"Maka berbicaralah kamu berdua (Musa & Harun Alaihimassalam) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang LEMAH LEMBUT, mudah-mudahan ia ingat atau takut" [TQS. Thoha (20):44]